Děkujeme za váš zájem podílet se na službě těrlického sboru formou finančního přispění.

Věříme, že náš sbor se může stát požehnáním pro mnohé a chceme tomu napomáhat radostnou vírou a vytrvalou obětavostí.

Zde si můžeš přečíst o VIZI, kterou máme pro rok 2021.

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ 2. list Korintským 9,7

Vaše rozhodnutí se pro jiné stává požehnáním.

Bankovní spojení2201473321/2010

Děkujeme.

Za evangelický sbor v Těrlicku,

pastor Lukáš Sztefek

Poznámka: Na konci roku Vám bude na vyžádání vystaveno potvrzení o daru, které je možno použít pro odpočet z daní.