Skupinky

Místo, kde chceme žít jako rodina. Máme tak možnost nejen prohloubit naše vzájemné vztahy, ale také se něco nového dozvědět, něčemu se naučit.

Muži se schází 1x měsíčně při společné snídani. Ženy mají také své pravidelné setkání. 2x ročně organizujeme setkání pro nejstarší generaci, která už nemá sílu pravidelně přicházet. Všechna výše popsaná setkání jsou samozřejmě otevřená. Jak se do nich zapojit? Stačí napsat na info@startcil.cz