Co je projekt CÍLOVKA?

U evangelického kostela v Těrlicku se nachází velký pozemek se zahradou přes 3000 m², kterou vnímáme jako dar z nebe. Uvědomujeme si, že v okolní lokalitě chybí místo pro setkávání a akce různého charakteru. Proto bychom rádi tento prostor otevřeli a nabídli k využití lidem ze sousední komunity, ale i ze širšího okolí Těrlicka. 
Zahrada by měla v budoucnu poskytnout sportovně-herní část, prostor pro setkávání nebo pořádání akcí, místo pro odpočinek, rozjímání a zároveň zůstat zelenou oázou. Jestli se nám podaří tyto věci spojit, a společně vytvořit zahradu CÍLOVKU, není jen na nás. Věříme v sílu spolupráce, inspirace a vzájemného sdílení zdrojů a dovedností. Chceme vás proto přizvat k zapojení do procesu tvoření, realizace i využití této zahrady.  Přidejte se k nám už od startu, ať společně můžeme dojít až k cíli – zahradě, která bude sloužit nám všem.

„Hlavním cílem je vytvořit unikátní místo komunitní zahrady, kde se lidé všech generací propojují, seznamují, inspirují a prožívají zájem.
Je to místo zábavy, odpočinku a rozjímání.“

Proč název CÍLOVKA?

Cílovou rovinku zná v Těrlicku snad každý. Evangelický kostel v Těrlicku leží nadohled této startovní a cílové čáře. S touto značkou jsme propojili naše fungování, protože věříme, že klíčem pro život je poznat jeho cíl. 

Kdo za tím stojí?

Iniciátorem projektu je Slezská církev evangelická v Těrlicku – Start cíl. Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří chtějí poznávat Boha a být prospěšní lidem okolo nás. Projekt zahrady CÍLOVKY pro nás znamená příležitost být blíž lidem a komunitě, kde působíme. 
Ve svých aktivitách se soustředíme na práci s dětmi a mládeží. Dvakrát měsíčně pořádáme pro maminky s nejmenšími dětmi baby club, který slouží k setkávání, vzájemnému sdílení a podpoře v mateřství. V MŠ a ZŠ Těrlicko organizujeme kroužky pro děti a preventivní programy. V našich prostorách funguje také klub pro mládež ve dvou věkových skupinách – pro teenagery a pro mladé ve věku nad 18 let. Nezapomínáme ani na mladé rodiny, které jsou v dnešní době často vystaveny mnoha výzvám. Během roku pro rodiny s dětmi organizujeme akce různého typu (Hledá se ovečka, Broučci, Vánoční slavnosti, semináře o výchově atd.). Tradičně se v prostorách církve konají také setkání pro střední generaci a seniory. 
Věříme, že díky partnerství a spolupráci může fungovat vzájemná místní integrita a podpora. V úzkém kontaktu jsme s vedením obce a dalšími organizacemi a tvoříme společně různé místní akce a projekty. Zahrada CÍLOVKA je dalším v pořadí.

Aktuálně

Dotazníkové šetření ↴

Dotazníkové šetření probíhalo na začátku procesu, kdy jsme potřebovali získat odpovědi na otázky základních priorit a potřeb zahrady. Získali jsme mnoho relevantních informací i názorů. Výsledky dotazníku slouží jako jeden z podkladů pro vypracování návrhu zahrady architektem. 

Veřejné plánovací setkání ↴

Plánovací setkání, které se uskutečnilo 22.6.2023, bylo druhou možností vyjádření a prostorem pro diskuzi o budoucností zahrady.
Cílem plánovacího setkání bylo upřesnit zadání k vypracování návrhu zahrady. Sešlo se zhruba 30 lidí, kteří společně diskutovali o hodnotách, problémech i limitech území. Každý měl šanci vyjádřit názor a přispět svými návrhy, co by na zahradě nemělo chybět. 
Na setkání byly přítomné i zahradní architektky. Veškeré výstupy a podklady jim byly předány, a tak bylo možné vstoupit do kreativní fáze zpracování návrhu celkové podoby zahrady. 

Zpracování návrhu zahrady ↴

Zahradní architektky zpracovávaly studii zahrady na základě všech dodaných podkladů. 

Veřejné projednání návrhu

Ve čtvrtek 21.9.2023 od 18:00 se uskutečnilo veřejné projednání studie, kde byla možnost připomínkovat finální podobu místa. Součástí programu byla prezentace návrhů a vizualizací architektkami a následná diskuze. Připomínky jsou zapracovány do finální podoby návrhu.

Realizační fáze

Aktuálně jsme v procesu již v realizační fázi zahrady. Začali jsme první podzimní brigádou v sobotu 7.10.2023, kdy jsme čistili a připravovali pozemek na další fáze realizace. Další brigáda se uskutečnila 11.11.2023, během které se nám povedlo zasadit 17 ks vzrostlých stromů, které byly podpořeny z grantu „Sázíme budoucnost“ od Nadace Partnerství.

Fundraising – získávání finančních prostředků

Prozatímní práce na zahradě probíhaly za finanční podpory církve StartCíl a prostředků získaných z grantů. Nyní postupně hledáme dárce a podporovatelé, kteří by byli ochotni přispět na další plánované části zahrady. Od 1.12-31.12.2023 probíhá kampaň „DÁREK PRO CÍLOVKU“, ve které můžete podpořit výstavbu multifunkční plochy, kterou bychom rádi realizovali na jaře 2024.
První měsíce roku 2024 jsme věnovali především psaní několika grantů, tvorbě grafiky a materiálu pro sponzory, přípravě na terénní úpravy, které začnou koncem května.

Květen 2024 – Společná brigáda a Oslava prvních narozenin

Fotogalerie

Chcete se zapojit?

Pokud vás nápad projektu zahrady CÍLOVKA zaujal a chtěli byste se zapojit, pak nám můžete napsat na zahrada@startcil.cz nebo se ozvěte koordinátorovi projektu: Michal Malina // +420 777 193 845
V současné době hledáme:
  • pomoc při realizaci (brigády)
  • pomoc technická (různé odborné služby)
  • pomoc při hledání zdrojů a financí (fundraising)
  • pomoc s kontakty (znám/jsem architekt, tesař, realizační firma, technické služby)
  • pomoc s komunikací (PR, focení, grafika, web)

Podpořili nás:

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.“