Co je projekt CÍLOVKA?

U evangelického kostela v Těrlicku se nachází velký pozemek se zahradou přes 3000 m², kterou vnímáme jako dar z nebe. Uvědomujeme si, že v okolní lokalitě chybí místo pro setkávání a akce různého charakteru. Proto bychom rádi tento prostor otevřeli a nabídli k využití lidem ze sousední komunity, ale i ze širšího okolí Těrlicka. 
Zahrada by měla v budoucnu poskytnout sportovně-herní část, prostor pro setkávání nebo pořádání akcí, místo pro odpočinek, rozjímání a zároveň zůstat zelenou oázou. Jestli se nám podaří tyto věci spojit, a společně vytvořit zahradu CÍLOVKU, není jen na nás. Věříme v sílu spolupráce, inspirace a vzájemného sdílení zdrojů a dovedností. Chceme vás proto přizvat k zapojení do procesu tvoření, realizace i využití této zahrady.  Přidejte se k nám už od startu, ať společně můžeme dojít až k cíli – zahradě, která bude sloužit nám všem.

„Hlavním cílem je vytvořit unikátní místo komunitní zahrady, kde se lidé všech generací propojují, seznamují, inspirují a prožívají zájem.
Je to místo zábavy, odpočinku a rozjímání.“

Proč název CÍLOVKA?

Cílovou rovinku zná v Těrlicku snad každý. Evangelický kostel v Těrlicku leží nadohled této startovní a cílové čáře. S touto značkou jsme propojili naše fungování, protože věříme, že klíčem pro život je poznat jeho cíl. 

Kdo za tím stojí?

Iniciátorem projektu je Slezská církev evangelická v Těrlicku – Start cíl. Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří chtějí poznávat Boha a být prospěšní lidem okolo nás. Projekt zahrady CÍLOVKY pro nás znamená příležitost být blíž lidem a komunitě, kde působíme. 
Ve svých aktivitách se soustředíme na práci s dětmi a mládeží. Dvakrát měsíčně pořádáme pro maminky s nejmenšími dětmi baby club, který slouží k setkávání, vzájemnému sdílení a podpoře v mateřství. V MŠ a ZŠ Těrlicko organizujeme kroužky pro děti a preventivní programy. V našich prostorách funguje také klub pro mládež ve dvou věkových skupinách – pro teenagery a pro mladé ve věku nad 18 let. Nezapomínáme ani na mladé rodiny, které jsou v dnešní době často vystaveny mnoha výzvám. Během roku pro rodiny s dětmi organizujeme akce různého typu (Hledá se ovečka, Broučci, Vánoční slavnosti, semináře o výchově atd.). Tradičně se v prostorách církve konají také setkání pro střední generaci a seniory. 
Věříme, že díky partnerství a spolupráci může fungovat vzájemná místní integrita a podpora. V úzkém kontaktu jsme s vedením obce a dalšími organizacemi a tvoříme společně různé místní akce a projekty. Zahrada CÍLOVKA je dalším v pořadí.

Fotogalerie

Aktuálně

Dotazníkové šetření ↴

Dotazníkové šetření probíhalo na začátku procesu, kdy jsme potřebovali získat odpovědi na otázky základních priorit a potřeb zahrady. Získali jsme mnoho relevantních informací i názorů. Výsledky dotazníku slouží jako jeden z podkladů pro vypracování návrhu zahrady architektem. 

Veřejné plánovací setkání ↴

Plánovací setkání, které se uskutečnilo 22.6.2023, bylo druhou možností vyjádření a prostorem pro diskuzi o budoucností zahrady.
Cílem plánovacího setkání bylo upřesnit zadání k vypracování návrhu zahrady. Sešlo se zhruba 30 lidí, kteří společně diskutovali o hodnotách, problémech i limitech území. Každý měl šanci vyjádřit názor a přispět svými návrhy, co by na zahradě nemělo chybět. 
Na setkání byly přítomné i zahradní architektky. Veškeré výstupy a podklady jim byly předány, a tak bylo možné vstoupit do kreativní fáze zpracování návrhu celkové podoby zahrady. 

Zpracování návrhu zahrady ↴

Aktuálně jsme v procesu čekání. Zahradní architektky pracují na studii zahrady. 

Veřejné projednání návrhu

Ve čtvrtek 21.9.2023 od 18:00 se uskuteční veřejné projednání této studie, kde lze opět reagovat a připomínkovat finální podobu místa. Součástí programu bude prezentace návrhů a vizualizací architektkami a následná diskuze. Připomínky budou zapracovány do finální podoby návrhu a poté už můžeme vstoupit do očekávané fáze postupné realizace a s ní spojenými brigádami.

Chcete se zapojit?

Pokud vás nápad projektu zahrady CÍLOVKA zaujal a chtěli byste se zapojit, pak nám můžete napsat na zahrada@startcil.cz nebo se ozvěte koordinátorovi projektu: Michal Malina // +420 777 193 845
V současné době hledáme:
  • pomoc při realizaci (brigády)
  • pomoc technická (různé odborné služby)
  • pomoc při hledání zdrojů a financí (fundraising)
  • pomoc s kontakty (znám/jsem architekt, tesař, realizační firma, technické služby)
  • pomoc s komunikací (PR, focení, grafika, web)